Programování webu

Programování webu

Programování webu

Každý web je svým způsobem unikátní. Jeden může být pouze statická prezentace, druhý graficky náročná vizualizace s interaktiními prvky, další třeba portál s rozsáhlou administrací pro úpravu obsahu webu (CMS) nebo internetovým obchodem (E-shop) a správou zákazníků (CRM).

 

Jsme schopni upravit Vaše webové stránky přesně na míru Vašim požadavkům.

 

Dynamické prvky

Dynamické prvky webu jsou, jak již název napovídá, takové části webu, které se nějakým způsobem mění, ať již vizuálně (změna barev, pozicování prvků, atd..), interaktivně (změna s interakcí uživatele) nebo generováním nějakého kódu závislého na uživateli (adminisitrativní část, kontaktní formuláře, aj.).

Pro vytvoření dynamických prvků slouží mnoho technologií, každá má svům prim ale v něčem jiném.

FLASH

Technologie vhodná pro grafické dynamické prvky jako např. bannery, interaktivní mapy, grafické hry, videa, jednoduché aplikace se základní logikou (např. výběr sedadel v divadle).

Javascipt

Programovací jazyk běžící na straně klienta (tedy přímo ve Vašem prohlížeči). Používá se pro základní aplikační logiku, pozicování prvků na stránce, pomocnou kontrolu formulářů a mnoho jiného. Výhodou této technologie je, že nezatěžuje server dalšími požadavky (vše běží ve Vašem prohlížeči). Nevýhodou pak to, že každý z prohlížečů podporuje tuto technologii trochu jinak a lze snadno vypnout, proto je nutné při jejím použití s tímto počítat.

AJAX

Tuto technologii lze označit jako propojení Javascriptu na straně klienta (Vašeho prohlížeče) a XML souborů na straně serveru. Slouží k dynamickému do-načítání jednotlivých prvků stránek bez nutnosti odesílání celé stránky znovu na server (a její znovu-přijetí). Využívá se např. pro generování rozbalovacích seznamů v závislosti na dřívě zvoleneném (kraj->okres->město) nebo v rozsáhlejších aplikacích pro úsporu přenesení datových toků.

PHP + DB

PHP je skriptovací jazyk běžící na serveru, v němž lze napsat v podstatě vše. Po propojení s databází slouží jako stavební kámen většiny složitějších webů a aplikací. Jsou v něm psané téměř všechny aplikační části webu - administace, e-shopy, objednávkové systémy, affiliate systémy, publikační systémy a jiné.

Vytvoření šablony webu Začátek stránky Tvorba obsahu webu